Coeficienţii de criminalitate specifică la nivel de municipiu/oraş/comună pentru oraşul BUCUREŞTI pentru anul 2020


Coeficient de criminalitate(%) Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate
Sector 1 99.88 MEDIU
Sector 2 95.75 MEDIU
Sector 3 132.07 RIDICAT
Sector 4 90.26 MEDIU
Sector 5 71.35 SCĂZUT
Sector 6 109.65 RIDICAT