Coeficienții de criminalitate specifică din județul IAȘI în anul 2020

Nr. crt. Municipiul/Oraş/Comună Coeficient de criminalitate municipiu/oraş/comună (%) Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate
Media criminalităţii judeţene
1 Aroneanu 11.35 SCĂZUT
2 A.I. Cuza 0 SCĂZUT
3 Andrieșeni 0 SCĂZUT
4 Balș 0 SCĂZUT
5 Bălțați 22.7 SCĂZUT
6 Belcești 22.7 SCĂZUT
7 Bivolari 34 SCĂZUT
8 Bârnova 0 SCĂZUT
9 Brăești 0 SCĂZUT
10 Butea 0 SCĂZUT
11 Ceplenița 0 SCĂZUT
12 Ciohorăni 0 SCĂZUT
13 Ciortești 22.7 SCĂZUT
14 Ciurea 45.4 SCĂZUT
15 Coarnele Caprei 56.7 SCĂZUT
16 Comarna 0 SCĂZUT
17 Costești 11.35 SCĂZUT
18 Costuleni 0 SCĂZUT
19 Cotnari 11.35 SCĂZUT
20 Cozmești 11.35 SCĂZUT
21 Cristești 0 SCĂZUT
22 Cucuteni 0 SCĂZUT
23 Dagâța 11.35 SCĂZUT
24 Deleni 11.35 SCĂZUT
25 Dobrovăț 0 SCĂZUT
26 Dolhești 34 SCĂZUT
27 Dumești 0 SCĂZUT
28 Drăgușeni 0 SCĂZUT
29 Erbiceni 11.35 SCĂZUT
30 Fântânele 0 SCĂZUT
31 Focuri 11.35 SCĂZUT
32 Golăești 22.7 SCĂZUT
33 Gorban 34 SCĂZUT
34 Grajduri 0 SCĂZUT
35 Gropnița 0 SCĂZUT
36 Grozești 0 SCĂZUT
37 Hârlău- urban 22.7 SCĂZUT
38 Hălăucești 45.5 SCĂZUT
39 Hărmănești 0 SCĂZUT
40 Heleșteni 0 SCĂZUT
41 Horlești 11.35 SCĂZUT
42 Holboca 68.1 SCĂZUT
43 IAȘI – urban 9546 RIDICAT
44 Ion Neculce 11.35 SCĂZUT
45 Ipatele 0 SCĂZUT
46 Lespezi 0 SCĂZUT
47 Lețcani 11.35 SCĂZUT
48 Lungani 34 SCĂZUT
49 Mădîrjac 0 SCĂZUT
50 Mircești 0 SCĂZUT
51 Mironeasa 11.35 SCĂZUT
52 Miroslava 102 RIDICAT
53 Miroslovești 11.35 SCĂZUT
54 Moțca 0 SCĂZUT
55 Mogoșești Siret 0 SCĂZUT
56 Mogoșești 11.35 SCĂZUT
57 Moșna 11.35 SCĂZUT
58 Movileni 11.35 SCĂZUT
59 Oțeleni 0 SCĂZUT
60 Pașcani- urban 442.6 RIDICAT
61 Plugari 11.35 SCĂZUT
62 Popești 0 SCĂZUT
63 Podu Iloaiei- urban 34 SCĂZUT
64 Popricani 0 SCĂZUT
65 Prisăcani 0 SCĂZUT
66 Probota 11.35 SCĂZUT
67 Răchiteni 0 SCĂZUT
68 Răducăneni 98 MEDIU
69 Rediu 0 SCĂZUT
70 Românești 0 SCĂZUT
71 Roșcani 0 SCĂZUT
72 Ruginoasa 0 SCĂZUT
73 Scânteia 11.35 SCĂZUT
74 Scheia 11.35 SCĂZUT
75 Schitu Duca 0 SCĂZUT
76 Sinești 11.35 SCĂZUT
77 Sirețel 11.35 SCĂZUT
78 Stolniceni Prăjescu 11.35 SCĂZUT
79 Strunga 0 SCĂZUT
80 Scobinți 0 SCĂZUT
81 Șipote 34 SCĂZUT
82 Tansa 0 SCĂZUT