Coeficienţii de criminalitate specifică la nivel de municipiu/oraş/comună pentru judeţul HUNEDOARA pentru anul 2020

NR.
CRT.
POLIȚIA MUN/ORAȘ/
SECȚIA DE POLIȚIE
Coeficient de criminalitate municipiu/oraş/comună (%) Domeniu de încadrare
a ratei de criminalitate

MEDIA CRIMINALITĂŢII JUDEŢENE 6.28
1 MUN. BRAD 79.68 MEDIU
2 MUN. DEVA 1721.02 RIDICAT
3 MUN. HUNEDOARA 1338.57 RIDICAT
4 MUN. LUPENI 254.97 RIDICAT
5 MUN. ORĂȘTIE 669.28 RIDICAT
6 MUN. PETROȘANI 1147.34 RIDICAT
7 MUN. VULCAN 573.67 RIDICAT
8 ORAȘ ANINOASA 0.00 SCAZUT
9 ORAȘ CĂLAN 191.22 RIDICAT
10 ORAȘ GEOAGIU 95.61 MEDIU
11 ORAȘ HAȚEG 223.09 RIDICAT
12 ORAȘ PETRILA 318.71 RIDICAT
13 ORAȘ SIMERIA 127.48 RIDICAT
14 ORAȘ URICANI 31.87 SCAZUT
15 BĂCIA 0.00 SCAZUT
16 BAIA DE CRIȘ 0.00 SCAZUT
17 BĂIȚA 0.00 SCAZUT
18 BALȘA 0.00 SCAZUT
19 BĂNIȚA 0.00 SCAZUT
20 BARU 0.00 SCAZUT
21 BĂTRÂNA 15.94 SCAZUT
22 BERIU 0.00 SCAZUT
23 BLĂJENI 0.00 SCAZUT
24 BOȘOROD 0.00 SCAZUT
25 BRĂNIȘCA 0.00 SCAZUT
26 BRETEA ROMÂNĂ 0.00 SCAZUT
27 BUCEȘ 0.00 SCAZUT
28 BUCUREȘCI 0.00 SCAZUT
29 BULZEȘTII DE SUS 31.87 SCAZUT
30 BUNILA 0.00 SCAZUT
31 BURJUC 15.94 SCAZUT
32 CERBĂL 0.00 SCAZUT
33 CERTEJU DE SUS 0.00 SCAZUT
34 CÎRJIȚI 0.00 SCAZUT
35 CRIȘCIOR 0.00 SCAZUT
36 DENSUȘ 0.00 SCAZUT
37 DOBRA 0.00 SCAZUT
38 GENERAL BERTHELOT 0.00 SCAZUT
39 GHELARI 0.00 SCAZUT
40 GURASADA 0.00 SCAZUT
41 HĂRĂU 0.00 SCAZUT
42 ILIA 0.00 SCAZUT
43 LĂPUGIU DE JOS 0.00 SCAZUT
44 LELESE 0.00 SCAZUT
45 LUNCA CERNII 0.00 SCAZUT
46 LUNCOIU DE JOS 0.00 SCAZUT
47 MĂRTINEȘTI 0.00 SCAZUT
48 ORĂȘTIOARA DE SUS 0.00 SCAZUT
49 PEȘTIȘU MIC 0.00 SCAZUT
50 PUI 0.00 SCAZUT
51 RĂCHITOVA 0.00 SCAZUT
52 RAPOLTU MARE 0.00 SCAZUT
53 RIBIȚA 0.00 SCAZUT
54 RÎU DE MORI 0.00 SCAZUT
55 ROMOS 0.00 SCAZUT
56 SĂLAȘU DE SUS 0.00 SCAZUT
57 SÂNTĂMĂRIA ORLEA 0.00 SCAZUT
58 SARMIZEGETUSA 0.00 SCAZUT
59 ȘOIMUȘ 15.94 SCAZUT
60 TELIUCU 15.94 SCAZUT
61 TOMEȘTI 0.00 SCAZUT
62 TOPLIȚA 0.00 SCAZUT
63 TOTEȘTI 15.94 SCAZUT
64 TURDAȘ 0.00 SCAZUT
65 VĂLIȘOARA 0.00 SCAZUT
66 VAȚA DE JOS 0.00 SCAZUT
67 VEȚEL 15.94 SCAZUT
68 VORȚA 0.00 SCAZUT
69 ZAM 0.00 SCAZUT