Coeficienţii de criminalitate specifică la nivel de municipiu/oraş/comună pentru judeţul MEHEDINTI pentru anul 2020

Nr. crt. Municipiu/Oraș/Comună Coeficient de criminalitate municipiu/oraș/comună(%) Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate
Media criminalității județene 1.27
1 DR. TR. SEVERIN (URBAN) 4,094 RIDICAT
2 BAIA DE ARAMĂ(URBAN) 78.74 MEDIU
3 Bala 0.00 SCAZUT
4 Balta 0.00 SCAZUT
5 Bălăciţa 0.00 SCAZUT
6 Bîcleş 78.74 MEDIU
7 Bîlvăneşti 0.00 SCAZUT
8 Braniştea 0.00 SCAZUT
9 Brezniţa Motru 0.00 SCAZUT
10 Brezniţa Ocol 78.74 MEDIU
11 Broşteni 78.74 MEDIU
12 Burila Mare 0.00 SCAZUT
13 Butoieşti 0.00 SCAZUT
14 Căzăneşti 0.00 SCAZUT
15 Cireşu 0.00 SCAZUT
16 Corcova 78.74 MEDIU
17 Corlăţel 0.00 SCAZUT
18 Cujmir 0.00 SCAZUT
19 Devesel 78.74 MEDIU
20 Dîrvari 0.00 SCAZUT
21 Dubova 0.00 SCAZUT
22 Dumbrava 0.00 SCAZUT
23 Eşelniţa 0.00 SCAZUT
24 Floreşti 0.00 SCAZUT
25 Gîrla Mare 0.00 SCAZUT
26 Godeanu 0.00 SCAZUT
27 Gogoşu 78.74 MEDIU
28 Greci 78.74 MEDIU
29 Grozeşti 0.00 SCAZUT
30 Gruia 0.00 SCAZUT
31 Hinova 0.00 SCAZUT
32 Husnicioara 0.00 SCAZUT
33 Ilovăţ 0.00 SCAZUT
34 Iloviţa 0.00 SCAZUT
35 Isverna 0.00 SCAZUT
36 Izvorul Bîrzii 78.74 MEDIU
37 Jiana 0.00 SCAZUT
38 Livezile 0.00 SCAZUT
39 Malovăţ 0.00 SCAZUT
40 Obîrşia Cloşani 0.00 SCAZUT
41 Obîrşia de Cîmp 0.00 SCAZUT
42 Oprişor 0.00 SCAZUT
43 ORŞOVA(URBAN) 472.44 RIDICAT
44 Pădina 78.74 MEDIU
45 Pătulele 157.48 RIDICAT
46 Podeni 0.00 SCAZUT
47 Ponoarele 0.00 SCAZUT
48 Poroina Mare 0.00 SCAZUT
49 Pristol 0.00 SCAZUT
50 Prunişor 0.00 SCAZUT
51 Punghina 157.48 RIDICAT
52 Rogova 0.00 SCAZUT
53 Salcia 0.00 SCAZUT
54 Stîngăceaua 78.74 MEDIU
55 STREHAIA(URBAN) 472.44 RIDICAT
56 Şimian 157.44 RIDICAT
57 Şişeşti 0.00 SCAZUT
58 Şovarna 0.00 SCAZUT
59 Şviniţa 0.00 SCAZUT
60 Tîmna 78.74 MEDIU
61 Vînători 0.00 SCAZUT
62 VÎNJU MARE (URBAN) 78.74 MEDIU
63 Vînjuleţ 78.74 MEDIU
64 Vlădaia 0.00 SCAZUT
65 Voloiac 0.00 SCAZUT
66 Vrata 0.00 SCAZUT