Coeficienţii de criminalitate specifică la nivel de municipiu/oraş/comună/ pentru judeţul TELEORMAN pentru anul 2020

Nr. crt. Municipiul/Oraş/Comună Coeficient de criminalitate municipiu/oraş/comună (%) Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate
TOTAL 2.05
1 Alexandria 1316.08 RIDICAT
2 Băbăiţa 48.74 SCAZUT
3 Balaci 48.74 SCAZUT
4 Beciu 0.00 SCAZUT
5 Beuca 0.00 SCAZUT
6 Blejeşti 0.00 SCAZUT
7 Bogdana 97.49 MEDIU
8 Botoroaga 48.74 SCAZUT
9 Bragadiru 48.74 SCAZUT
10 Brânceni 0.00 SCAZUT
11 Bujoreni 48.74 SCAZUT
12 Bujoru 97.49 MEDIU
13 Buzescu 0.00 SCAZUT
14 Călineşti 0.00 SCAZUT
15 Călmăţuiu 0.00 SCAZUT
16 Călmăţuiu de Sus 97.49 MEDIU
17 Cervenia 48.74 SCAZUT
18 Ciolăneşti 48.74 SCAZUT
19 Ciuperceni 48.74 SCAZUT
20 Conţeşti 48.74 SCAZUT
21 Cosmeşti 0.00 SCAZUT
22 Crângeni 48.74 SCAZUT
23 Crângu 0.00 SCAZUT
24 Crevenicu 0.00 SCAZUT
25 Dideşti 0.00 SCAZUT
26 Dobroteşti 97.49 MEDIU
27 Dracea 48.74 SCAZUT
28 Drăcşenei 48.74 SCAZUT
29 Drăgăneşti de Vede 0.00 SCAZUT
30 Drăgăneşti Vlaşca 0.00 SCAZUT
31 Fântânele 0.00 SCAZUT
32 Frăsinet 0.00 SCAZUT
33 Frumoasa 48.74 SCAZUT
34 Furculeşti 97.49 MEDIU
35 Gălăteni 0.00 SCAZUT
36 Gratia 48.74 SCAZUT
37 Islaz 0.00 SCAZUT
38 Izvoarele 48.74 SCAZUT
39 Lisa 0.00 SCAZUT
40 Liţa 48.74 SCAZUT
41 Lunca 48.74 SCAZUT
42 Măgura 48.74 SCAZUT
43 Măldăeni 0.00 SCAZUT
44 Mârzăneşti 97.49 MEDIU
45 Mavrodin 0.00 SCAZUT
46 Mereni 48.74 SCAZUT
47 Moşteni 0.00 SCAZUT
48 Nanov 0.00 SCAZUT
49 Năsturelu 48.74 SCAZUT
50 Necşeşti 0.00 SCAZUT
51 Nenciuleşti 0.00 SCAZUT
52 Olteni 0.00 SCAZUT
53 Orbeasca 48.74 SCAZUT
54 Peretu 0.00 SCAZUT
55 Piatra 48.74 SCAZUT
56 Pietroşani 0.00 SCAZUT
57 Plopii Slăviteşti 0.00 SCAZUT
58 Plosca 48.74 SCAZUT
59 Poeni 48.74 SCAZUT
60 Poroschia 146.23 RIDICAT
61 Purani 0.00 SCAZUT
62 Putineiu 0.00 SCAZUT
63 Rădoieşti 0.00 SCAZUT
64 Răsmireşti 0.00 SCAZUT
65 Roşiori de Vede 3802.01 RIDICAT
66 Săceni 0.00 SCAZUT
67 Saelele 0.00 SCAZUT
68 Salcia 97.49 MEDIU
69 Sârbeni 0.00 SCAZUT
70 Scrioaştea 0.00 SCAZUT
71 Scurtu Mare 48.74 SCAZUT
72 Seaca 0.00 SCAZUT
73 Segarcea Vale 0.00 SCAZUT
74 Sfinţeşti 0.00 SCAZUT
75 Siliştea 0.00 SCAZUT
76 Siliştea Gumeşti 0.00 SCAZUT
77 Slobozia Mândra 0.00 SCAZUT
78 Smârdioasa 97.49 MEDIU
79 Stejaru 0.00 SCAZUT
80 Ştorobăneasa 0.00 SCAZUT
81 Suhaia 48.74 SCAZUT
82 Talpa 0.00 SCAZUT
83 Tătărăştii de Jos 48.74 SCAZUT
84 Tătărăştii de Sus 0.00 SCAZUT
85 Ţigăneşti 0.00 SCAZUT
86 Traian 48.74 SCAZUT
87 Trivalea Moşteni 0.00 SCAZUT
88 Troianul 48.74 SCAZUT
89 Turnu Măgurele 1267.34 RIDICAT
90 Uda Clocociov 0.00 SCAZUT
91 Vârtoape 0.00 SCAZUT
92 Vedea 0.00 SCAZUT
93 Videle 292.46 RIDICAT
94 Viişoara 0.00 SCAZUT
95 Vităneşti 48.74 SCAZUT
96 Zâmbreasca 0.00 SCAZUT
97 Zimnicea 633.67 RIDICAT