Coeficienţii de criminalitate specifică la nivel de municipiu/oraş/comună pentru judeţul Vaslui – 2020

Nr. crt. Municipiul/Oraş/Comună Coeficient de criminalitate municipiu/oraş/comună (%) Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate
  Media criminalităţii judeţene 74.76
1 Poliţia mun.Vaslui – URBAN 2406.72 RIDICAT
2 ALBEŞTI 0.00 SCAZUT
3 BOGDANA 16.04 SCAZUT
4 COSTEŞTI 16.04 SCAZUT
5 DELENI 32.09 SCAZUT
6 DRAGOMIREŞTI 0.00 SCAZUT
7 GÎRCENI 16.04 SCAZUT
8 IVĂNEŞTI 16.04 SCAZUT
9 LAZA 0.00 SCAZUT
10 LIPOVĂŢ 32.09 SCAZUT
11 MUNTENII DE JOS 16.04 SCAZUT
12 POIENEŞTI 32.09 SCAZUT
13 PUNGEŞTI 32.09 SCAZUT
14 PUŞCAŞI 16.04 SCAZUT
15 BĂLTENI 16.04 SCAZUT
16 CODĂEŞTI 16.04 SCAZUT
17 COZMEŞTI 16.04 SCAZUT
18 DĂNEŞTI 16.04 SCAZUT
19 DELEŞTI 16.04 SCAZUT
20 FEREŞTI 0.00 SCAZUT
21 MICLEŞTI 16.04 SCAZUT
22 MUNTENII DE SUS 16.04 SCAZUT
23 OŞEŞTI 64.18 SCAZUT
24 SOLEŞTI 32.09 SCAZUT
25 ŞTEFAN CEL MARE 32.09 SCAZUT
26 TANACU 0.00 SCAZUT
27 TĂCUTA 0.00 SCAZUT
28 VĂLENI 0.00 SCAZUT
29 ZĂPODENI 32.09 SCAZUT
30 Poliţia mun. Bârlad – URBAN 3096.64 RIDICAT
31 AL.VLAHUŢĂ 32.09 SCAZUT
32 BĂCANI 48.13 SCAZUT
33 BOGDĂNIŢA 16.04 SCAZUT
34 CIOCANI 16.04 SCAZUT
35 COROIEŞTI 16.04 SCAZUT
36 FRUNTIŞENI 0.00 SCAZUT
37 GRIVIŢA 32.09 SCAZUT
38 IBĂNEŞTI 48.13 SCAZUT
39 IVEŞTI 16.04 SCAZUT
40 PERIENI 0.00 SCAZUT
41 POCHIDIA 0.00 SCAZUT
42 POGONEŞTI 48.13 SCAZUT
43 TUTOVA 144.40 RIDICAT
44 VINDEREI 32.09 SCAZUT
45 ZORLENI 224.63 RIDICAT
46 BANCA 160.45 RIDICAT
47 BOGDĂNEŞTI 64.18 SCAZUT
48 DODEŞTI 16.04 SCAZUT
49 ROŞIEŞTI 48.13 SCAZUT
50 VIIŞOARA 32.09 SCAZUT
51 VUTCANI 0.00 SCAZUT
52 GHERGHEŞTI 16.04 SCAZUT
53 IANA 16.04 SCAZUT
54 POGANA 48.13 SCAZUT
55 PUIEŞTI 16.04 SCAZUT
56 VOINEŞTI 80.22 MEDIU
57 Poliţia mun.Huşi – URBAN 561.57 RIDICAT
58 ARSURA 16.04 SCAZUT
59 BOŢEŞTI 0.00 SCAZUT
60 BUN.AVEREŞTI 32.09 SCAZUT
61 CREŢEŞTI 48.13 SCAZUT
62 D.CANTEMIR 16.04 SCAZUT
63 DRÎNCENI 16.04 SCAZUT
64 DUDA EPURENI 16.04 SCAZUT
65 HOCENI 48.13 SCAZUT
66 LUNCA BANULUI 16.04 SCAZUT
67 OLTENEŞTI 16.04 SCAZUT
68 PĂDURENI 32.09 SCAZUT
69 STĂNILEŞTI 32.09 SCAZUT
70 TĂTĂRĂNI 48.13 SCAZUT
71 VETRIŞOAIA 32.09 SCAZUT
72 Poliţia or. Murgeni – URBAN 128.36 RIDICAT
73 BEREZENI 0.00 SCAZUT
74 BLĂGEŞTI 0.00 SCAZUT
75 EPURENI 0.00 SCAZUT
76 FĂLCIU 16.04 SCAZUT
77 GĂGEŞTI 0.00 SCAZUT
78 MĂLUŞTENI 0.00 SCAZUT
79 ŞULETEA 16.04 SCAZUT
80 Poliţia or. Negreşti – URBAN 176.49 RIDICAT
81 BĂCEŞTI 64.18 SCAZUT
82 DUMEŞTI 16.04 SCAZUT
83 RAFAILA 16.04 SCAZUT
84 REBRICEA 32.09 SCAZUT
85 TODIREŞTI 32.09 SCAZUT
86 VULTUREŞTI 0.00 SCAZUT