Scopurile funcţionale ale asociaţiei

  1. Crearea si mentinerea unui cadru de cooperare intre partile interesate in promovarea si maturizarea activitatii de management al riscurilor de securitate si subsecvent a activitatii de consultanta in domeniul securitatii.
  1. Promovarea si sustinerea intereselor membrilor sai, inclusiv reprezentarea lor in raport cu autoritatile relevante, alte parti interesate in domeniile mentionate la pc. 1
  1. Cresterea calitatii in domeniul managementului riscurilor de securitate si al consultantei de securitate prin:
  • promovarea si sustinerea unor propuneri de imbunatatire a legislatiei in domeniu;
  • elaborarea de principii si standarde profesionale in domeniu;
  • cresterea calitatii in formarea profesionala de profil, stimularea formelor de stimulare a mentinerii unui nivel de pregatire ridicat pentru profesionistii din domeniu;
  • colaborarea cu institutii private si publice pentru identificarea si combaterea non-calitatii si a concurentei neloaiale in domeniile mentionate;
  • promovarea normelor europene in rândul beneficiarilor serviciilor de securitate.
  1. Cooperarea cu asociatii si organizatii similare din Uniunea Europeana si internationale, participarea la organisme si asociatii interne si internationale de profil, in vederea obtinerii de date si informatii necesare promovarii domeniilor mentionate la pc. 1, a realizarii de schimburi de experienta cu privire la practica in aceste domenii.

Pentru realizarea scopurilor enuntate ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA DIN ROMANIA se constituie ca organism de reprezentare pentru membrii in relatiile cu autoritatile, institutiile publice si alte persoane fizice sau juridice de drept public sau de drept privat.