Despre noi

Convocatorul Adunarii Generale -24.05.2022

Deschide convocatorul AG

Înfiintata încă din 2013, asociaţia a fost reorganizata în 2015 cu scopul principal de a promova şi proteja interesele specifice persoanelor juridice care au ca obiect de activitate evaluarea riscurilor la securitatea fizică.

„Vă rugăm să folosiți Marca înregistrată/Sigla, în toate înscrisurile emise de entitățile dumneavoastră!”

Certificat OSIM - ANERSF

Analiza de risc la securitatea fizica

Analiza de risc la securitatea fizică reprezintă cerința legală prevăzută de HG nr.301/2012, iar modul de realizare a acesteia este reglementat de Instrucțiunea nr.9/2013 a ministrului Afacerilor Interne.
În acelaşi timp analiza riscurilor la securitatea fizică constituie cea mai bună modalitate prin care un conducător de organizaţie identifică, evaluează şi controlează riscurile de securitate, inclusiv sub aspectul evitării cheltuielilor nejustificate în acest domeniu. Analiza riscurilor la securitatea fizică poate şi se recomandă să reprezinte aplicarea practică a procesului de management al riscurilor organizaţiei, în domeniul securităţii.
Evaluatorii de risc la securitatea fizică sunt, conform cerinţelor exprimate în Instrucţiunea nr.9/2013, specialişti cu experienţă în domeniul planificării, organizării şi întreţinerii sistemelor de securitate şi care au competenţe în domeniul evaluării riscurilor de securitate. Evaluatorii de risc autorizaţi de IGPR sunt înscrişi în RNERSF care poate fi consultat on-line la adresa:
https://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-de-ordine-publica/serviciul-sisteme-de-securitate-private/registre-nationale